Connect with us

Iskalnik politeia.si

Aktualno

V Ženevi se začenja zaključni del treh zasedanj Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti

Foto: MOP RS

V Ženevi se začenja zaključni del treh zasedanj Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti, ki so se začela v obliki virtualnih zasedanj med pandemijo covida. Zasedanja potekajo pod predsedstvom Kitajske in bodo trajala do konca meseca in so ključnega pomena pri zaključevanju pogajanj za ambiciozen in transformativni Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki bo zagotovil uspešno in učinkovito varovanje narave.

Delovno telo Konvencije za znanstveno in strokovno podporo (SBSTTA) bo na zasedanju nadaljevalo razprave o spremljanju stanja in izvajanja Globalnega okvirja za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Pripravilo bo tudi  predloge glede morske in obalne biotske raznovrstnosti, biotske raznovrstnosti in kmetijstva, biotske raznovrstnosti in zdravja ter invazivnih tujerodnih vrst. Obravnavalo bo tudi sintetično biologijo, oceno in obvladovanje živih spremenjenih organizmov ter delovni program Medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (angleško The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services -IPBES).

Delovno telo Konvencije za podporo izvajanju (SBI) bo na zasedanju dokončalo svoje delo pri temah ključnih za  globalni okvir po letu 2020 in postavilo temelj za njegovo sprejetje in izvajanje na zaključnem zasedanju držav pogodbenic septembra na Kitajskem (na COP-15).

Zaključili bodo priporočila glede aktiviranja in povečanja financiranja biotske raznovrstnosti za izvajanje globalnega okvirja, boljše usklajevanje naložb s potrebami narave in ljudi ter olajšalo obravnavo tveganj in vplivov na naravo. Delegati pa bodo prispevali k  izboljšanju mehanizmov za spremljanje, poročanje in pregled izvajanja ter za izboljšanje zmogljivosti držav za upravljanje in ohranjanje virov biotske raznovrstnosti, koristi od ekosistemskih storitev in doseganju ciljev okvira. Pričakovan je tudi napredek pri predlogih načrtov za izboljšanje ozaveščanja javnosti za podporo ukrepanju na področju biotske raznovrstnosti, ter za zagotovitev, da bo globalni okvir podprl pristop, ki temelji na pravicah, ter  spoštovanju enakosti spolov in enakopraven dostop žensk do vodenja, sodelovanja in odločanja.

Delovna skupina za pripravo globalnega okvirja se bo na zasedanju osredotočila na soglasje potrebnih ukrepov za doseganje vizije 2050 (Živeti v sožitju z naravo), na opredelitev uspešnosti ter spremljanje in poročanje o izvajanju okvirja. To zasedanje se je začelo virtualno v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, pripravili smo stališča EU in držav članic, ki jih zdaj francosko predsedstvo smiselno nadgrajuje za zaključek zasedanja. Obravnavali bodo pet ključnih dejavnikov izgube biotske raznovrstnosti: spremembo rabe kopnega in morja, netrajnostno izkoriščanje, podnebne spremembe, onesnaževanje in invazivne tujerodne vrste ter pomembne  posredne dejavnike, kot so na primer netrajnostna proizvodnja in potrošnja.

Vir: MOP RS

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...