Connect with us

Iskalnik politeia.si

Ekonomija

Bruto investicije v osnovna sredstva v 2019 višje kot v 2018, v vzhodni Sloveniji za 4,0 odstotkov, v zahodni za 10,8 odstotkov

Foto: SURS

Vrednost bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS), ustvarjenih v Sloveniji v 2019, je bila realno za 5,5 % višja kot v 2018. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je bilo ustvarjenih vrednostno 52,9 % vseh BIOS ali vrednostno za 12,2 % več kot v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Po dveh zaporednih letih visoke rasti obsega bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS), 10,2-odstotne v letu 2017 % oz. 9,7-odstotne v letu 2018, se je rast investicij v letu 2019 upočasnila in k 3,3-odstotni gospodarski rasti prispevala 1,1 odstotne točke.
BIOS, ustvarjene v letu 2019 v celotni Sloveniji, so bile vredne 9.495 milijonov EUR; to je nominalno za 7,5 %, realno pa za 5,5 % več kot v letu 2018, pri čemer je bila vrednost BIOS v kohezijski regiji vzhodna Slovenija nominalno za 4,0 % višja kot v 2018, v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa za 10,8 %.
Več kot polovica vrednosti vseh BIOS v letu 2019, 52,9 %, je bilo ustvarjene v kohezijski regiji zahodna Slovenija, kar je za 12,2 % več od vrednosti BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. V obeh kohezijskih regijah so vrednostno največja deleža BIOS ustvarile predelovalne dejavnosti (v vzhodni Sloveniji je znašal 31,0 %, v zahodni 20,7 %); sledili sta dejavnost poslovanje z nepremičninami (15,7 % oz. 13,0 %) ter dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (11,9 % oz. 12,8 %).
Zahodna Slovenija je v letu 2019 po vrednosti ustvarjenih investicij najopazneje prekašala vzhodno v naslednjih dejavnostih: v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; v teh je ustvarila 79,4 % vrednosti vseh BIOS), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M, N; 77,1 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (področje J; 69,9 %).

Vzhodna Slovenija je bila po vrednosti ustvarjenih BIOS pred zahodno v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F). Najizraziteje jo je prekašala v dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A; 70,7 % vrednosti vseh BIOS) ter v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja B, C, D, E; 55,8 % vrednosti vseh BIOS).

Vir: SURS

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija, 2019

Vir: SURS

Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2019

Vir: SURS

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija

2015 2016 2017 2018 2019
mio. EUR
Slovenija 7.248 7.029 7.880 8.834 9.495
Vzhodna Slovenija 3.380 3.253 3.716 4.303 4.474
Zahodna Slovenija 3.867 3.775 4.164 4.532 5.022
struktura (%)
Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vzhodna Slovenija 46,6 46,3 47,2 48,7 47,1
Zahodna Slovenija 53,4 53,7 52,8 51,3 52,9
na preb. (EUR)
Slovenija 3.513 3.404 3.814 4.264 4.545
Vzhodna Slovenija 3.093 2.980 3.407 3.940 4.076
Zahodna Slovenija 3.985 3.881 4.269 4.625 5.065

Vir: SURS

Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija

2015 2016 2017 2018 2019
Struktura (%)  
Vzhodna Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 5,9 6,8 6,8 7,0 6,9
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
36,3 37,9 39,0 37,1 36,7
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti 27,6 30,1 31,9 30,7 31,0
F Gradbeništvo 3,2 2,8 3,2 2,9 3,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo 12,0 15,8 16,0 14,8 12,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2,1 3,0 3,5 2,4 2,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 0,8 0,7 0,2 0,4 1,0
L Poslovanje z nepremičninami 13,8 14,9 14,7 13,1 15,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti 2,7 2,2 2,8 3,3 3,3
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo 22,2 14,8 12,6 17,7 16,0
RST Druge storitvene dejavnosti 0,9 1,2 1,2 1,3 1,1
Zahodna Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 2,2 2,4 2,4 2,7 2,5
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
22,6 25,6 25,4 26,4 25,9
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti 18,9 21,4 21,1 21,9 20,7
F Gradbeništvo 1,5 2,3 3,3 2,5 2,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo 16,3 18,7 18,2 18,8 16,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 6,9 7,0 6,7 6,4 6,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4,7 4,7 3,1 3,1 3,5
L Poslovanje z nepremičninami 9,7 11,3 11,8 12,1 13,0
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti 8,8 8,8 9,9 8,6 9,9
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo 24,8 16,1 16,1 16,3 19,0
RST Druge storitvene dejavnosti 2,6 3,0 3,0 3,1 1,8

Vir: SURS

 

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...