Connect with us

Iskalnik politeia.si

Ekonomija

Celotni izdatki za socialno zaščito, za katero se nameni skoraj četrtina BDP, so bili v 2019 višji kot v 2018

Foto: Google

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v Sloveniji v
letu programe socialne zaščite 2019 namenjenih 10.720 milijonov EUR, od
tega največ za področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Z leti se delež
socialnih prispevkov v strukturi virov za financiranje programov socialne zaščite
se povečuje.
Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2019 namenjenih skupno
10.720 milijonov EUR kar je za 6,2 % več kot v 2018. Celotni izdatki za te
programe so bili višji kot v prejšnjem letu predvsem zaradi višjih izdatkov za
programe iz področij bolezen in zdravstveno varstvo, starost ter družina in
otroci.
V letu 2019 je Slovenija za socialno zaščito namenila 22,2 % BDP kar je za 0,2
odstotne točke več kot v 2018. Vrstni red področij v okviru socialne zaščite, za
katera se skupno nameni glavni delež BDP (približno 18 %), je bil po velikosti
deležev dodeljenih sredstev v 2019 enak kot v 2018, vrednosti posameznih
deležev pa so bile deloma drugačne. Sledila so si takole: starost (8,9 % BDP ali
za 0,1 odstotne točke manj kot v 2018), bolezen in zdravstveno varstvo (7,4 %
BDP ali za 0,1 odstotne točke več kot v 2018), družina in otroci (1,8 % BDP ali
enako kot v 2018), so podatke nanizali na SURS.
Največji del celotnih sredstev za socialno zaščito je bil v 2019 namenjen
področju starost oz. starostnikom, 4.327 milijonov EUR, kar je bilo 41 % vseh
izdatkov za socialne prejemke. Druga najvišja postavka so bili tako kot v
prejšnjem letu izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo; ti so znašali
3.591 milijonov EUR ali tretjino vseh sredstev za socialne prejemke. Sledili so
izdatki za področje družina in otroci; ti so znašali 880 milijonov EUR. Temu
področju so po deležu namenjenih sredstev sledili izdatki za področji smrt
hranitelja družine ter invalidnost. Preostalih 6 % vseh sredstev je bilo
namenjenih še področjem druge oblike socialne izključenosti,
brezposelnost in nastanitev (subvencioniranje najemnin), navaja SURS.

Glede na 2018 so se v letu 2019 povečali izdatki prav za vsa področja socialne
zaščite, in sicer: izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo za 7,2
%, družina in otroci za 6 %, starost za 4,5 %, invalidnost za 11,9 %, nastanitev za
9,1 %, brezposelnost za 3,4 % ter smrt hranitelja družine za 1,9 %.
V 2019 so socialni izdatki pomenili skoraj tri četrtine vseh virov za financiranje
programov socialne zaščite; znašali so 7.713 milijonov EUR. Večji del teh
sredstev so bili prispevki zavarovancev (4.643 milijonov EUR ali 43,9 % vseh
virov financiranja), preostalo pa prispevki delodajalcev (3.070 milijonov EUR ali
29 % vseh virov financiranja). Vrednost obeh deležev skupaj se z leti povečuje.
Prispevki države so se v 2019 glede na leto 2018 nominalno povečali za 3,3 %,
delež prispevkov države v strukturi virov financiranja pa se je za 0,4 odsotne
točke zmanjšal.
V Sloveniji je bilo v 2019 – po razvrstitvi v pokojninske kategorije, skladni z
evropsko metodologijo ESSPROS – 649.373 upravičencev do pokojnin, kar je za
0,8 % več kot v letu 2018, pri čemer sta se število upravičencev do starostnih
pokojnin in število upravičencev do pokojnin iz področja smrt hranitelja
družine povečali (za 1,6 % oz. za 0,2 %), število upravičencev do invalidskih
pokojnin pa se je zmanjšalo (za 5,7 %), so niz podatkov sklenili na Statističnem
uradu RS.

 

Viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2019

Foto: SURS

 

Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija

2018 2019
mio. EUR
Izdatki – skupaj1) 10.092 10.720
  socialni prejemki 9.925 10.530
    denarni socialni prejemki 6.515 6.864
    socialni prejemki v naravi 3.410 3.666
  upravni stroški 146 156
  drugi izdatki 20 34
Viri financiranja – skupaj1) 10.077 10.580
  socialni prispevki 7.172 7.713
    prispevki delodajalcev 2.859 3.070
    prispevki zavarovancev 4.313 4.643
  prispevki države 2.735 2.824
  drugi viri 170 43

1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Vir: SURS

Izdatki za socialne prejemke po področjih (tveganjih) socialne zaščite, Slovenija

2018 2019
mio. EUR % % od BDP1) mio. EUR % % od BDP1)
Skupaj2) 9.925 100,0 21,6 10.530 100,0 21,8
  bolezen/zdravstveno varstvo 3.351 33,8 7,3 3.591 34,1 7,4
  invalidnost 461 4,6 1,0 516 4,9 1,1
  starost 4.142 41,7 9,0 4.327 41,1 8,9
  smrt hranitelja družine 574 5,8 1,3 585 5,6 1,2
  družina/otroci 830 8,4 1,8 880 8,4 1,8
  brezposelnost 232 2,3 0,5 240 2,3 0,5
  nastanitev 11 0,1 0,0 12 0,1 0,0
  druge oblike socialne izključenosti 324 3,3 0,7 378 3,6 0,8

1) Izdatki za socialno zaščito v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 30. september 2020; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9102).

2) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Vir: SURS

 

Upravičenci do pokojnin1), Slovenija

2018 2019
Upravičenci
  starostnih in invalidskih pokojnin ter pokojnin iz naslova smrti hranitelja družine2) 644.136 649.373
Upravičenci po posamezni pokojninski kategoriji
  starostna 531.882 540.223
  invalidska 25.305 23.864
  smrt hranitelja družine3) 150.785 151.055

1) Podatki so v skladu z evropsko metodologijo ESSPROS.

2) V okviru te kategorije se upravičenca šteje le enkrat, pa čeprav lahko prejema več pravic hkrati (torej, če prejema starostno pokojnino in del vdovske, ga štejemo le pri starostni). Omenjena kategorija torej ni seštevek posamičnih pokojninskih kategorij, saj je posameznik lahko prejemnik več vrst pokojnin.

3) V okviru kategorije smrt hranitelja družine so prikazani skupaj upravičenci družinskih pokojnin, vdovskih in dela vdovskih.

Vir: SURS

 

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...