Connect with us

Iskalnik politeia.si

Energetika

Splošni kazalniki

44,5 %

Energetska odvisnost

21,97 %

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije

0,15 EUR/kWh

Cena električne energije za gospodinjstva

0,05 EUR/kWh

Cena zemeljskega plina za gospodinjstva

Vir: SURS

Proizvodnja in poraba energije

3.692 / 1000 toe

Domača proizvodnja energije (toe - ton ekvivalenta nafte)

4.963 1.000 toe

Končna raba energije (toe - ton ekvivalenta nafte)

44,5 %

Energetska odvisnost

21,97 %

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije

44.270 TJ

Raba energije v gospodinjstvih

3.419 GWh

Raba električne energije v gospodinjstvih

Vir: SURS

Cene energentov

0,15 EUR/kWh

Cena električne energije za gospodinjstva

0,09 EUR/kWh

Cena električne energije za negospodinjstva

0,05 EUR/kWh

Cena zemeljskega plina za gospodinjstva

0,03 EUR/kWh

Cena zemeljskega plina za negospodinjstva

Vir: SURS