Connect with us

Iskalnik politeia.si

Kmetijstvo

69.902 število

Kmetijska gospodarstva

6,9 ha

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo

6,0 število

Glave velike živine na kmetijsko gospodarstvo

623.016 t

Prireja kravjega mleka

158 / 1.000 t

Pridelek pšenice in pire

42,6 mio. EUR

Odkup kmetijskih pridelkov

6.899 EUR

Faktorski dohodek na zaposlenega v kmetijski dejavnosti

1,2 %

Delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v BDP

75,2 kg

Potrošnja pšenice na prebivalca

69.902 število

Kmetijska gospodarstva

6,9 ha

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo

6,0 število

Glave velike živine na kmetijsko gospodarstvo

Vir: SURS