Connect with us

Iskalnik politeia.si

Ekonomija

Med vsemi aktivnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih v Sloveniji je bilo v 2019 5,5 odstotka tujih podjetij

Foto: SURS

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je  leta 2019 v Sloveniji delovalo 8.205 tujih notranjih podjetij, od tega je bilo 84,0 % mikropodjetij in 1,3 % velikih podjetij. Prva, mikropodjetja, so ustvarila malo manj kot desetino, druga, velika podjetja, pa malo več kot polovico dodane vrednosti vseh tujih notranjih podjetij v Sloveniji.

Med vsemi 149.024 v 2019 aktivnimi podjetji v Sloveniji, uvrščenimi po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 v nefinančne dejavnosti (področja dejavnosti od B do J, od L do N in S95), je bilo tujih notranjih podjetij 8.205 ali 5,5 %.

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so, čeprav je njihovo število sorazmerno nizko, gospodarsko zelo pomembna. V letu 2019 so k celotni dodani vrednosti, ustvarjeni v Sloveniji, prispevala več kot četrtino (27,8 %), zaposlovala so prav tako več kot četrtino (27,1 %) vseh v Sloveniji zaposlenih oseb in ustvarila več kot tretjino vseh prihodkov od prodaje in investicij v Sloveniji.

Med vsemi mikropodjetji v Sloveniji (tj. podjetji z največ 9 osebami, ki delajo) je bilo v letu 2019 4,9 % tujih mikropodjetij, medtem ko je delež tujih velikih podjetij med vsemi velikimi podjetji v Sloveniji (tj. podjetji z najmanj 250 osebami, ki delajo) znašal kar 43,8 %.

Med vsemi tujimi notranjimi podjetji številčno močno prevladujejo mikropodjetja

Med vsemi tujimi notranjimi podjetji po številu podjetij sicer res močno prevladujejo mikropodjetja. Kljub temu ta podjetja, čeprav jih je veliko, ne prispevajo pomembneje k skupni zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti ali investicijam vseh tujih podjetij. V letu 2019 je bilo med vsemi tujimi notranjimi podjetji v Sloveniji 6.894 ali 84,0 % mikropodjetij in ta so v tem letu ustvarila 8,7 % celotne dodane vrednosti teh podjetij. Velikih podjetij pa je bilo med vsemi temi podjetji 106 ali 1,3 %, ustvarila pa so 53,9 % celotne dodane vrednosti vseh tujih notranjih podjetij v Sloveniji. Podobna razmerja so veljala tudi za zaposlenost, pa tudi za nekatere druge rezultate poslovanja, navaja SURS.
Ekonomsko najpomembnejša tuja notranja podjetja v Sloveniji so bila pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so bila v letu 2019 pod nazorom 106 različnih držav.
Največ tujih mikropodjetij (več kot polovica) v Sloveniji je bilo v letu 2019 pod nadzorom Italije, Srbije, Ruske federacije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Največ dodane vrednosti pa so med tujimi mikropodjetji ustvarila podjetja pod nadzorom Avstrije, Italije, Nemčije in Združenih držav.

Med tujimi velikimi podjetji v Sloveniji pa jih je bilo v letu 2019 največ pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice. Ta so med temi podjetji ustvarila tudi največ, skoraj polovico, celotne dodane vrednosti. Z vidika zaposlovanja pa so bila zaradi velikega števila zaposlenih poleg omenjenih držav pomembna še velika podjetja, ki so bila pod nadzorom Hrvaške in Francije, je svoje poročanje zaključil SURS.

Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki poslovanja, Slovenija

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
% od vseh podjetij
Podjetja število 8.053 8.018 8.205 8.205 5,8 5,6 5,6 5,5
Osebe, ki delajo 133.326 140.131 153.109 158.782 22,1 22,3 23,4 23,5
Zaposleni 131.859 138.547 151.510 157.184 25,5 25,8 27,0 27,1
Prihodki od prodaje mio. EUR 27.226 30.695 34.196 35.963 31,8 32,2 33,4 34,3
Vrednost proizvodnje 16.562 18.438 20.597 21.298 30,5 30,8 31,8 31,8
Dodana vrednost 5.614 6.138 6.749 7.121 27,3 27,2 28,0 27,8
Stroški dela 3.447 3.655 4.135 4.455 28,6 28,5 29,6 29,5
Investicije 1.103 1.347 1.507 1.979 27,9 29,1 29,5 36,1

Vir: SURS

Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo), Slovenija, 2019

Podjetja Osebe, ki delajo Prihodek Dodana vrednost Investicije  
število mio. EUR
Mikro podjetja (0–9 oseb) 6.894 12.402 4.296 623 723  
Majhna podjetja (10–49 oseb) 871 18.116 5.498 922 187  
Srednje velika podjetja (50–249 oseb) 334 36.778 9.656 1.737 297  
Velika podjetja (250 ali več oseb) 106 91.487 16.513 3.839 772  
Tuja notranja podjetja skupaj 8.205 158.782 35.963 7.121 1.979  

Vir: SURS

 

Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo) v vseh podjetjih, Slovenija, 2019

Podjetja Osebe, ki delajo Prihodek Dodana vrednost Investicije  
% od vseh podjetij
Mikro podjetja (0–9 oseb) 4,9 5,5 18,9 10,2 44,3  
Majhna podjetja (10–49 oseb) 12,6 13,7 25,7 18,2 19,7  
Srednje velika podjetja (50–249 oseb) 26,1 28,3 38,7 31,8 33,5  
Velika podjetja (250 ali več oseb) 43,8 49,1 46,1 42,8 38,3  
Tuja notranja podjetja skupaj 5,5 23,5 34,3 27,8 36,1  

Vir: SURS

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...