Connect with us

Iskalnik politeia.si

Ekonomija

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v maju 2021 večji kot v aprilu 2021

Foto: SURS

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v maju 2021 večji na mesečni in tudi na letni ravni, kažejo podatki Statističnega Urada Republike Slovenije.

Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v maju 2021 večji kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 3,1 %. V storitvenih dejavnostih se je povečal za 2,0 %, v trgovini pa za 1,8 %.

Obseg prodaje med storitvenimi dejavnostmi se je na mesečni ravni najbolj povečal v gostinstvu za 39,2 %, sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti za 3,0 %, druge raznovrstne poslovne dejavnosti za 0,9  ter poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %). Obseg prodaje pa se je znižal v prometu in skladiščenju (za 1,3 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,1 %), navaja SURS.

Obseg prodaje v maju 2021 je bil obseg prodaje glede na maj 2020 za 17,8 % večji (v storitvenih dejavnostih za 20,3 %, v trgovini za 14,1 %). Obseg prodaje je bil na letni ravni večji v vseh skupinah storitvenih dejavnostih. Najbolj se je povečal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 34,3 %. V gostinstvu se je povečal za 26,6 %, v prometu in skladiščenju za 25,5 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 23,9 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 13,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 12,5 %.

V primerjavi z majem 2019 je bil skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v maju 2021 za 2,4 % manjši, pri čemer je bil v trgovini večji (za 6,6 %), v storitvenih dejavnostih pa manjši (za 7,6 %).

V prvih petih mesecih leta 2021 je bil skupen obseg prodaje za 9,0 % višji kot v istem obdobju leta 2020; v trgovini je bil višji za 13,1 %, v storitvenih dejavnostih pa za 6,2 %. Med storitvenimi dejavnostmi se je najbolj zmanjšal v gostinstvu (za 40,1 %); povečal pa se je najbolj v poslovanju z nepremičninami (za 27,1 %), je niz podatkov sklenil SURS.

 

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)

1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija

Skupaj G-N1)
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
H-N Storitvene dejavnosti1)
H Promet in skladiščenje
49 Kopenski promet; cevovodni transport
50 Vodni promet
51 Zračni promet
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
53 Poštna in kurirska dejavnost
I Gostinstvo
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti
58 Založništvo
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
60 Radijska in televizijska dejavnost
61 Telekomunikacijske dejavnosti
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
63 Druge informacijske dejavnosti
L Poslovanje z nepremičninami
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)
69 Pravne in računovodske dejavnosti
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
73 Oglaševanje in raziskovanje trga
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
77 Dajanje v najem in zakup
78 Zaposlovalne dejavnosti
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.

Vir: SURS

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...