Connect with us

Iskalnik politeia.si

Ekonomija

Prihodek od prodaje neživil se je v 2020 glede na 2019 povečal

Foto: SURS

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji v letu 2020 glede na leto prej upadel tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno. Skupaj je znašal 26,2 milijarde EUR, kar je bilo za 5,7 % manj kot v letu 2019.

Trgovsko dejavnost je v letu 2020 zaznamovala pandemija covida-19, zaradi katere so dobršen del leta za opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti veljale različne omejitve. Te so na trgovinsko dejavnost vplivale neposredno, saj so ukrepi omejevali neposredne oblike prodaje in  tako posredno omejevali dejavnosti, ki so jih trgovska podjetja oskrboval.

Trgovci v trgovini na debelo so v 2020 prodali za 13,8 milijarde EUR trgovskega blaga oziroma za 3,6 % manj kot v 2019. Prvič po letu 2013 je bil prihodek nižji kot v prejšnjem letu.

Prihodek od prodaje trgovskega blaga v trgovini na drobno je v letu 2020 znašal 12,4 milijarde EUR in je bil za 7,9 % nižji kot v 2019 ter prvič po letu 2016 nižji od prihodka v letu prej. Padel je na raven iz 2017. Prihodek od prodaje je v trgovini na drobno  pa je upadel izraziteje kot v trgovini na debelo zato, ker so pri poslovanju podjetij s končnimi potrošniki veljale strožje omejitve kot pri poslovanju s poslovnimi subjekti, navaja SURS,

Prihodek od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv v trgovini na debelo je v 2020 glede na leto prej upadel za 33,1 % , 0,4 milijarde EUR. Ta upad je bil posledica nizkih cen naftnih derivatov in manjše gospodarske aktivnosti v letu 2020. Upadel je tudi delež prihodka od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv v celotnem prihodku od prodaje trgovskega blaga v trgovini na debelo. V 2019 je bil 9,4-odstoten, v 2020 pa 6,5-odstoten.

Upadel je tudi prihodek od prodaje motornih in drugih vozil (za 13,0 %), vendar so ta, če izvzamemo široko blagovno skupino neživil, kljub temu ostala najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na debelo. Prihodek od prodaje teh izdelkov je znašal 2,2 milijarde EUR, kar je bilo 16,0 % prihodka v trgovini na debelo. Tudi prihodek od prodaje živil, pijač in tobačnih izdelkov je bil nižji za 3,9 %. S prodajo teh so trgovci ustvarili 2,1 milijarde EUR prihodkov ali 15,5 % prihodka v trgovini na debelo.

Prihodek od prodaje neživil se je v 2020 glede na 2019 povečal za 4,2 % in je znašal 8,6 milijarde EUR. Najpomembnejša blagovna skupina med neživili so bili farmacevtski proizvodi in medicinska oprema. V letu 2020 je bilo prodanega za 1,8 milijarde EUR tovrstnega blaga, kar je bilo za 16,6 % več kot v letu 2019 in 12,9 % celotnega prihodka v trgovini na debelo v letu 2020.

Največ prihodka v trgovini na drobno je bilo v letu 2020  ustvarjenega s prodajo hrane in pijače, in sicer 3,3 milijarde EUR (26,8 % celotnega prihodka v trgovini na drobno). To je bilo za 3,4 % več kot v 2019. Druga najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na drobno so tudi v 2020 ostala osebna vozila in oprema, čeprav je bil prihodek od prodaje teh – znašal je 2,0 milijarde EUR, oziroma 16,4 % prihodka v trgovini na drobno – za 12,4 % nižji kot v 2019. Na tretjem mestu pa so energente in motorna goriva zamenjala zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika. S prodajo teh je bilo v 2020 ustvarjenega 1,3 milijarde EUR prihodka ali 10,1 % celotnega prihodka v trgovini na drobno v tem letu, kažejo podatki Statističnega urada.

Tako kot v trgovini na debelo je tudi v trgovini na drobno v 2020 glede na 2019 najbolj upadel prihodek od prodaje energentov in motornega goriva, za 39,1 %. Ta je v letu 2020 znašal 1,1 milijarde EUR, kar je bilo 8,8 % celotnega prihodka v trgovini na drobno v tem letu. V letu 2019 je bil ta delež 13,3-odstoten. Upad prihodka od prodaje energentov v trgovini na drobno je bil poleg nizkih cen motornih goriv verjetno tudi posledica manjše mobilnosti prebivalstva, ta pa je bila posledica omejitev gibanja prebivalstva ter dela in šolanja na daljavo. Na drugi strani pa je bilo to, da so prebivalci preživeli več časa v domačem okolju, lahko razlog za rast prihodka od prodaje električnih aparatov in naprav, zelenega programa ter gradbenega materiala, inštalacij in tehničnih izdelkov glede na prejšnje leto, so podatke in številke nanizali na SURS.

Prihodek od prodaje blaga v trgovini na debelo, Slovenija

2019 2020 2020
2019
1.000 EUR indeks
Skupaj1) 14.317.151 13.803.898 96,4
Neživila 8.219.210 8.567.018 104,2
Motorna in druga vozila 2.536.467 2.205.632 87,0
Živila, pijače in tobačni izdelki 2.220.864 2.134.260 96,1
Trda, tekoča in plinasta goriva 1.340.610 896.987 66,9

1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Vir: SURS

2019 2020 2020
2019
1.000 EUR indeks
Skupaj1) 13.506.000 12.438.814 92,1
Hrana in pijača 3.224.137 3.334.385 103,4
Osebna vozila in oprema 2.327.994 2.039.426 87,6
Zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika 1.372.662 1.261.300 91,9
Energenti in motorno gorivo 1.791.960 1.091.411 60,9
Oblačila in obutev 984.472 768.982 78,1
Gradbeni material, inštalacije in tehnični izdelki 682.010 726.792 106,6
Električni aparati in naprave 605.323 695.565 114,9
Tobak in tobačni izdelki 528.241 577.437 109,3
Oprema za dom 488.482 489.035 100,1
Zeleni program 399.136 444.787 M 111,4
Drugo 1.101.582 1.009.694 91,7

M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba

1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Vir: SURS

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...