Connect with us

Iskalnik politeia.si

Lokalna politika

Odziv ob vložitvi pobude za posvetovalni referendum glede nove resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske

Foto: SV

»Na Ministrstvu za obrambo obžalujemo vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, ki ga je danes v Državni zbor vložila stranka Levica. V nadaljevanju zato odgovarjamo na nekatere očitke vlagateljev referendumske pobude glede smeri razvoja Slovenske vojske in njene modernizacije,« so zapisali na Ministrstvu za obrambo.

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je temeljni in najvišji razvojnousmerjevalni dokument Slovenske vojske, s katerim Državni zbor določa smeri njenega razvoja in opremljanja v obdobju do leta 2035. Praviloma se pripravi vsaka štiri leta, treba pa jo je pripraviti po izvedbi Strateškega pregleda obrambe, po sprejemu nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti ali ob nastopu drugih okoliščin, ki zahtevajo spremembo splošnih dolgoročnih okvirov za razvoj in vzpostavitev obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije. Zato je bila nova resolucija načrtovana že leta 2019, v času prejšnje vlade, vendar ni bila pripravljena in jo je tako pripravilo vodstvo ministrstva v sedanji sestavi, navaja ministrstvo.

Trenutno veljavna Resolucija, ki je bila sprejeta leta 2010, je veliko bolj ambiciozna glede višanja obrambnih kot tudi glede načrtovanih vlaganj v oborožitev in opremo. V obdobju, ko smo se soočali z gospodarsko-finančno krizo, čemur je sledilo večletno nesorazmerno zmanjševanje finančnih sredstev za obrambo, se večina v resoluciji zastavljenih ciljev ni uresničila in je zato zastarela ter ne odraža realnih potreb Slovenske vojske. Slovenska vojska se že več let spoprijema s številnimi strukturnimi in razvojnimi primanjkljaji, ki jih odražajo današnje kadrovsko in materialno stanje Slovenske vojske ter omejene možnosti opravljanja njenega temeljnega poslanstva. Pri pripravi predloga nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 smo zato upoštevali uresničljive in finančno vzdržne razvojne zmožnosti ter potrebe države, ki izhajajo iz že sprejetih razvojnousmerjevalnih in planskih dokumentov ter značilnosti varnostnega okolja. Eden izmed pomislekov, ki je bil izrečen v okviru javne predstavitve vsebine resolucije strokovni in zainteresirani javnosti, je bilo prav pomanjkanje njene ambicioznosti glede na izzive, s katerimi se Slovenska vojska spoprijema že več let, kar je v nasprotju z očitki predlagateljev posvetovalnega referenduma.

Resolucija predvideva postopno rast obrambnih izdatkov do predvidenih dveh odstotkov BDP do leta 2035 za krepitev pripravljenosti in opremljenosti Slovenske vojske za večjo varnost ter obrambo države in je hkrati pogoj za verodostojnost Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za mir, varnost in stabilnost v mednarodni skupnosti.

Načrtovana dinamika rasti obrambnih izdatkov je bila javno že večkrat predstavljena, prav tako tudi večina načrtovane modernizacije in opremljanja Slovenske vojske, kot je nakup oklepnih vozil 8×8 in 4×4 ter helikopterjev in transportnega letala, za kar so načrtovana sredstva transparentno opredeljena z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko in nikakor ne gre za še dodatno povečevanje sredstev za obrambo. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 ne nalaga novih finančnih obremenitev ter neposredno ne ustvarja finančnih posledic.

Resolucija predvideva postopen razvoj Slovenske vojske do leta 2035 v treh fazah. V prvi do vključno leta 2026, v drugi med letoma 2027 in 2030 ter v tretji med letoma 2031 in 2035. Izboljšanje pripravljenosti za vojaško obrambo bo stalnica celotnega razvoja.

Večfazni razvoj Slovenske vojske je usmerjen v (1) pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerja razvoj Slovenske vojske v vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših vojaških zmogljivosti; (2) prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnjenega jedra prioritetnih sil in zmogljivosti, vključno s cilji zmogljivosti zavezništva; (3) vzpostavitev prostorske organiziranosti Slovenske vojske kot izhodišča zmožnosti naraščanja sil Slovenske vojske tudi z uporabo novih oblik pogodbene rezerve; (4) krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime; (5) izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske zaradi posebnosti in omejitev vojaškega poklica, da bi se povečalo zanimanje za vojaški poklic in vojaško službo; (6) nadgradnjo sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter urjenja; (7) pripravo in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov.

Glede očitkov o ponovnem uvajanju vojaškega roka pojasnjujemo, da resolucija ob nezadostnem zagotavljanju obsega stalne in rezervne sestave dopušča ponovno oceno smotrnosti uvedbe znanih ali nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti. Poleg tega resolucija opredeljuje možnost oblikovanja novih oblik pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske, ki bodo organizirane prostorsko, vodene z manjšim jedrom stalne sestave Slovenske vojske in umeščene v enotno strukturo poveljevanja in kontrole Slovenske vojske. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo do leta 2035 vključeval 10.000 pripadnikov, s končnim razmerjem najmanj 7000 pripadnikov stalne in do 3000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske.

Resolucija je dokument, ki je zastavljen ambiciozno ob hkratnem upoštevanju realnih zmožnosti in potreb. K pripravi smo pristopili z iskreno željo in zavezanostjo po krepitvi Slovenske vojske, njene pripravljenosti in opremljenosti ter varnosti in obrambe Republike Slovenije. Pripadniki Slovenske vojske si zaslužijo kakovostno, varno in tehnološko napredno opremo, pri opravljanju njihovih nalog pa jih mora podpirati profesionalna, strokovna in učinkovita vojaška organizacija. Zato je nova resolucija dokument, ki uokvirja prihodnji razvoj Slovenske vojske, so še zapisali na ministrstvu.

 

 

Vir: GOV.SI

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...